Obsah

Spolupracujeme a staráme se o klavíry a pianina těchto institucí.

Česká filharmonie

Česká filharmonie

 

Akademie múzických umění

Hudební fakulta AMU

 

Pražské jaro

Pražské jaro 

 

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

 

PKF - Prague Philharmonia

PKF - Prague Philharmonia

 

Český rozhlas

Český rozhlas

 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

 

Konzervatoř České Budějovice

Konzervatoř České Budějovice