Obsah

GB1   GC1   bGC2
Křídlo YAMAHA GB 1 K PE   Křídlo YAMAHA GC 1 PE   Křídlo YAMAHA GC 2 PE
252 900,- Kč   416 400,- Kč   473 750,- Kč
délka 151 cm   délka 161 cm   délka 173 cm
         
C1X   C2X   C3ST
Křídlo Yamaha C1X PE   Křídlo Yamaha C2X PE   Křídlo YAMAHA C 3 ST M PE
539 100,- Kč   582 000,- Kč   617 550,- Kč
délka 161 cm   délka 173 cm   délka 186 cm
         
C3X   C5X   C6X
Křídlo Yamaha C3X PE   Křídlo Yamaha C5X PE   Křídlo Yamaha C6X PE
708 700,- Kč   877 350,- Kč   977 500,- Kč
délka 186 cm   délka 200 cm   délka 212 cm
         
C7X   S3X   S5X
Křídlo Yamaha C7X PE        
1 127 800,- Kč   1 099 000,- Kč   1 299 000,- Kč
délka 227 cm   délka 186 cm   délka 200 cm
         
SS6X   S7X   CF4
        Křídlo Yamaha CF4 PE
1 529 000,- Kč   1 698 000,- Kč   1 990 000,- Kč 
délka 212 cm   délka 227 cm   délka 191 cm
         
CFCF6   CCFX    
Křídlo Yamaha CF6 PE   Křídlo YAMAHA CFX PE    
2 329 000,- Kč   3 389 000,- Kč    
délka 212 cm   délka 275 cm